Sposoby utrzymywania maszyn w sprawności

Istnieją dwie zasadnicze formy organizacyjne remontów i konserwacji maszyn i urządzeń mechanicznych. Jedna z nich to wykonywanie prac remontowych i konserwacyjnych w własnych warsztatach remontowych. Forma ta zdecydowanie przeważa w przedsiębiorstwach uspołecznionych, zwłaszcza państwowych. Istnieją w nich dwie, a nawet trzy kategorie tych warsztatów. W dużych przedsiębiorstwach, zwłaszcza wielozakładowych, jest centralny warsztat mechaniczny, w którym wykonywane są wszystkie prace remontowe i konserwacyjne z wyłączeniem w zasadzie jedynie remontów kapitalnych ciągników, samochodów i wielkich maszyn, takich jak kombajny. Tymi remontami zajmują się specjalistyczne przedsiębiorstwa TOR. W praktyce jednak bywają one nieraz wykonywane również w tych dużych warsztatach. W poszczególnych gospodarstwach uspołecznionych, a więc dzisiaj głównie w poszczególnych zakładach przedsiębiorstw wielozakładowych, znajdują się małe warsztaty typu kuźni gospodarskich, w których wykonywane są jedynie drobniejsze remonty bieżące i awaryjne. Spotyka się również warsztaty typu pośredniego w dużych przedsiębiorstwach jedno- zakładowych lub w szczególnie dużych zakładach przedsiębiorstw wielozakładowych. W nowoczesnym przedsiębiorstwie rolniczym warsztat mechaniczny jest najważniejszą jednostką organizacyjną. Można go porównać do serca w organizmie żywym. Remonty bieżące ciągników i maszyn należących do gospodarstw indywidualnych są wykonywane w zakładach napraw sprzętu rolniczego SKR, a remonty kapitalne ciągników — przez przedsiębiorstwa TOR. Remonty bieżące i drobniejsze naprawy maszyn dla gospodarstw indywidualnych wykonują również w niektórych okolicach prywatne warsztaty mechaniczne i kuźnie.

Przeczytaj również: