Program do planowania urlopów

Duża korporacja jest jak organizm ludzki – każdy organ i narząd ma obowiązek działać poprawnie, żeby całość nie zawiodła. Jeśli rozczarowałby mózg, nic już nie miałoby szans, żeby przywrócić stosowny bieg całości przedsięwzięcia. W rzeczywistości takim mózgiem firmy jest zarząd – czy to jedno czy wieloosobowy. Tak właściwie to on korzystając z pracy reszty ciała, urealnia jego działania. Są organy, bez których organizm by nie przeżył mimo obecności mózgu, jak na przykład płuca. W rozplanowaniu poszczególnych komórek firmy płuca wolno skonfrontować do działu księgowości, bez której całe przedsiębiorstwo szybko by przestało egzystować. Zgodne kierowanie ksiąg rachunkowych, odprowadzanie podatków i składek do ubezpieczenia – wszystkie kwestie finansowe bez wątpienia muszą być w jednostce gospodarczej prowadzone, jak program do tworzenia harmonogramów pracy. Tutaj nie ma wyboru, nie ma innej opcji – tak jak funkcji płuc nie przejmą inne organy. Istnieją oczywiście narządy, bez których ciało ma prawo funkcjonować, choć będzie wówczas lekko upośledzone – brak sekretarki przed gabinetem jednego z naczelników nakłada na niego samego większy aspekt obowiązków, tak jak po usunięciu jednej nerki zwiększa się transfer przez drugą.

Przeczytaj również: