Procesy glebotwórcze

Procesami glebotwórczymi nazywa się wszystkie procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne zachodzące w powierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej, w wyniku których kształtują się gleby. Na terenie naszego kraju najczęściej spotyka się gleby wykształcone pod wpływem procesu przemywania, bielicowania, oglejenia, brunatnienia, procesu bagiennego i murszenia. Zależnie od warunków klimatycznych, utworów macierzystych i szaty roślinnej powstają różne typy gleb. Proces przemywania polega na przemieszczaniu w głąb profilu glebowego wymytych z wyżej leżących warstw cząstek koloidowych będących w stanie rozproszenia, bez ich uprzedniego rozkładu. Przemywanie odbywa się przy słabo kwaśnym odczynie gleby. W wyniku tego procesu powstaje poziom przemywania i poziom wmywania. Obecność tych poziomów w profilu glebowym pozwala zaliczyć daną glebę do typu gleb płowych. Proces bielicowania przebiega przy kwaśnym odczynie gleby, przede wszystkim w lasach iglastych. Polega ona na rozkładzie glino- krzemianów i koloidów glebowych, na wymywaniu w głąb profilu gleby składników, w początkowej fazie zasadowych, a następnie na uruchamianiu kwasów próchnicznych oraz związków żelaza i glinu, z jednoczesną częściową redukcją związków żelaza.

Przeczytaj również: