Prace remontowo-budowlane

Prace przy realizacji inwestycji budowlanych, remontach kapitalnych oraz w miarę możności również bieżących powinny wykonywać specjalistyczne przedsiębiorstwa budowlane, melioracyjne itp. Ze względu jednak na przeważnie niewystarczające moce przerobowe okręgowych przedsiębiorstw budownictwa rolniczego państwowe przedsiębiorstwa rolnicze starają się tworzyć własne grupy, a przedsiębiorstwa większe — nawet brygady budowlane, które poza remontami bieżącymi wykonują również remonty kapitalne, a nieraz nawet inwestycje, zwłaszcza mniejsze i mniej wyspecjalizowane. Poza tym PGR korzystają również z usług spółdzielni pracy, a w wyjątkowych wypadkach, gdy dysponują dokumentami stwierdzającymi brak uspołecznionych wykonawców — nawet z usług prywatnego rzemiosła. Przedsiębiorstwa rolnicze są na ogół zainteresowane w wykonywaniu prac remontowo-budowlanych własnymi siłami. Nie ponoszą one bowiem w tym wypadku dodatkowych kosztów ogólnych, które w przedsiębiorstwach budowlanych są wysokie, natomiast w kosztorysach, według których koszty budów są refundowane przedsiębiorstwom, koszty te są uwzględniane. Przedsiębiorstwo rolnicze może poza tym wykorzystywać do tych prac w okresach poza sezonem robót polowych własną siłę roboczą oraz własny park transportowy i w ten sposób oszczędzać na kosztach produkcji rolniczej. W przedsiębiorstwach rolniczych, w których jest większa ilość urządzeń melioracyjnych, zarówno na polach (dreny, rowy otwarte), jak i na użytkach zielonych, powinny istnieć własne grupy lub brygady melioracyjne, których jedynym zadaniem byłoby dbanie o ich sprawne działanie. W gospodarce indywidualnej podobne brygady powinny być powoływane przy spółkach wodnych. Członkowie tych spółek powinni uiszczać odpowiednie składki roczne na opłacanie tych pracowników i pokrycie innych związanych z tym kosztów.

Przeczytaj również: