mażoretki

Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, czym jest taniec, zdoła go rozpoznać, zatańczyć jak również podać jego charakterystyczne przymiotniki. Taniec widzimy na ulicy, w telewizji, na przyjęciach i w wielu innych miejscach. Z tańcem mamy także do czynienia w teatrze. Taniec w teatrze wykorzystywany jest w musicalach, które stały się w ostatnich latach niezmiernie popularne. W nich pojawiają się czirliderki. Musical to muzyczna sztuka, jaka urodziła się w drugiej połowie XIX wieku. Na początku własnego istnienia nie miała gigantycznej popularności niemniej jednak w miarę upływu czasu zdobyła okazałą popularność. Musical to scalenie tańca, śpiewu oraz scen, w jakich aktorzy w nim występujący wypowiadają wyznaczone kwestie. Jednakże autorzy musicali rozpoczęli odchodzić od scen mówionych oraz ograniczali się tylko do śpiewu. Obecnie w musicalu używa się rożnego typu tańce, np. balet, taniec nowoczesny, hip hop jak także rożne gatunki muzyczne jazz, muzykę klasyczną oraz wiele innych. Spośród wielu słynnych musicali na nadzwyczajną uwagę zasługują: Grease, Chicago, Upiór w operze.

Przeczytaj również: