Klimat suchy

W klimacie suchym ruch wody skierowany jest ku górze. A więc razem z wodą przemieszczają się z dolnych do górnych części profilu glebowego łatwo rozpuszczalne sole (np. sole sodowe), które gromadzą się w powierzchniowych warstwach profilu dość znacznych ilościach. W rozmieszczeniu geograficznym gleb na kuli ziemskiej obserwuje się pewną regularność ich występowania, związaną ze strefowym układem klimatycznym. Rozmieszczenie gleb odpowiada na ogół strefom klimatyczno-roślinno-glebowym, jakkolwiek w niektórych obszarach świata występują gleby zupełnie nie związane z daną strefą klimatyczną. Na przykład rędziny tworzą się tam, gdzie występują skały wapienne, a gleby bagienne — w warunkach nadmiernego zwilgotnienia. Klimat naszego kraju charakteryzuje się średnią roczną sumą opadów 300—600 mm i średnią roczną temperaturą powyżej zera. Średnia temperatura lipca waha się w granicach od 10 do 20°C. Ściśle biorąc, Polska znajduje się w podstrefie lasów mieszanych, gdzie poza drzewami iglastymi spotyka się także drzewa liściaste. W strefie tej kształtują się gleby bielicowe, płowe, brunatne, czarne ziemie i gleby bagienne. Rozważając związki między glebą a klimatem należy brać pod uwagę fakt, ze budowa gleby często odzwierciedla wpływy zmian klimatycznych minionych okresów geologicznych, tzn. że cechy genetyczne profilu glebowego ustaliły się bardzo dawno temu.

Przeczytaj również: