Forma zcentralizowana

Forma w pełni scentralizowana występuje w przedsiębiorstwach jednozakładowych oraz w dużych zakładach na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym, wchodzących w skład wielkich przedsiębiorstw wielozakładowych, m.in. kombinatów, zwłaszcza wielkich. Forma ta polega na tym, że cały sprzęt mechaniczny znajduje się w ośrodku gospodarczym przedsiębiorstwa jednozakładowego lub zakładu na pełnym wewnętrznym rozrachunku, przy czym z ośrodka tego wychodzą wszystkie dyspozycje dotyczące prac. Forma ta utrzymuje się również wtedy, gdy w przedsiębiorstwie jednozakładowym stosuje się działową organizację produkcji, a w każdym dziale roślinnym jest brygada polowa mająca do dyspozycji cały sprzęt mechaniczny. Rejonami tymi bowiem zarządza również kierownictwo przedsiębiorstwa. Forma w pełni zdecentralizowana występuje z kolei w przedsiębiorstwach jednozakładowych składających się z szeregu tzw. obiektów,, stanowiących pozostałości dawnych samodzielnych gospodarstw. Sprzęt mechaniczny znajduje się w tym wypadku w tych obiektach, a pracami kierują ich kierownicy lub związani z nimi brygadziści polowi. Forma taka występuje również w przedsiębiorstwach wielozakładowych, składających się z zakładów z ograniczoną samodzielnością, w których znajduje się sprzęt mechaniczny i których kierownicy kierują pracami. Możliwa jest ona też w dużych zakładach na pełnym wewnętrznym rozrachunku, wchodzącym w skład wielkich kombinatów rolnych. Wreszcie forma mieszana występuje w przedsiębiorstwach, w skład których wchodzi szereg obiektów, gospodarstw lub zakładów. Polega ona na tam, że część sprzętu znajduje się w centralnym ośrodku gospodarczym przedsiębiorstwa, natomiast sprzęt mniej cenny, łącznie z ciągnikami małej i średniej mocy, znajduje się w zakładach, rejonach, gospodarstwach lub obiektach. Sprzętem znajdującym się w centralnym ośrodku gospodarczym dysponuje kierownictwo przedsiębiorstwa. Pracami wykonywanymi sprzętem znajdującym się w jednostkach organizacyjnych niższego szczebla kierują kierownicy tych jednostek

Przeczytaj również: