Month: Grudzień 2014

ekartkiswiateczne.eu – Ekartki

Życzenia na Wielkanoc z reguły zapisywane na szczególnych kartkach lub pisane przy wsparciu telefonu komórkowego, bardzo prawidłowo się prezentują. Wysyłamy je w dwóch odmianach. Przede wszystkim następuje tutaj niejednokrotnie wersja szablonowa, gdzie winszujemy Wesołych świąt, bogatego zajączka, a też mokrego dyngusa. Drugą wersję stanowi w szczególe wierszyk, który z roku na rok ma znacznie więcej […]

Inne procesy

Proces oglejenia polega na odtlenianiu mineralnych części utworu glebowego w warunkach dużej wilgotności, przy obecności substancji organicznej. Związki żelaza trójwartościowego, o zabarwieniu brunatnordzawym lub żółtordzawym przechodzą w wyniku tego biochemicznego procesu, przy udziale mikroorganizmów beztlenowych, w związki żelaza dwuwartościowego. Wskutek tego stają się ruchliwe i są wymywane przez wodę, a poziomy lub warstwy zasobne w […]

Procesy glebotwórcze

Procesami glebotwórczymi nazywa się wszystkie procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne zachodzące w powierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej, w wyniku których kształtują się gleby. Na terenie naszego kraju najczęściej spotyka się gleby wykształcone pod wpływem procesu przemywania, bielicowania, oglejenia, brunatnienia, procesu bagiennego i murszenia. Zależnie od warunków klimatycznych, utworów macierzystych i szaty roślinnej powstają różne typy gleb. […]

Klimat suchy

W klimacie suchym ruch wody skierowany jest ku górze. A więc razem z wodą przemieszczają się z dolnych do górnych części profilu glebowego łatwo rozpuszczalne sole (np. sole sodowe), które gromadzą się w powierzchniowych warstwach profilu dość znacznych ilościach. W rozmieszczeniu geograficznym gleb na kuli ziemskiej obserwuje się pewną regularność ich występowania, związaną ze strefowym […]

Prace remontowo-budowlane

Prace przy realizacji inwestycji budowlanych, remontach kapitalnych oraz w miarę możności również bieżących powinny wykonywać specjalistyczne przedsiębiorstwa budowlane, melioracyjne itp. Ze względu jednak na przeważnie niewystarczające moce przerobowe okręgowych przedsiębiorstw budownictwa rolniczego państwowe przedsiębiorstwa rolnicze starają się tworzyć własne grupy, a przedsiębiorstwa większe — nawet brygady budowlane, które poza remontami bieżącymi wykonują również remonty kapitalne, […]

Forma zcentralizowana

Forma w pełni scentralizowana występuje w przedsiębiorstwach jednozakładowych oraz w dużych zakładach na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym, wchodzących w skład wielkich przedsiębiorstw wielozakładowych, m.in. kombinatów, zwłaszcza wielkich. Forma ta polega na tym, że cały sprzęt mechaniczny znajduje się w ośrodku gospodarczym przedsiębiorstwa jednozakładowego lub zakładu na pełnym wewnętrznym rozrachunku, przy czym z ośrodka tego wychodzą […]

Sposoby utrzymywania maszyn w sprawności

Istnieją dwie zasadnicze formy organizacyjne remontów i konserwacji maszyn i urządzeń mechanicznych. Jedna z nich to wykonywanie prac remontowych i konserwacyjnych w własnych warsztatach remontowych. Forma ta zdecydowanie przeważa w przedsiębiorstwach uspołecznionych, zwłaszcza państwowych. Istnieją w nich dwie, a nawet trzy kategorie tych warsztatów. W dużych przedsiębiorstwach, zwłaszcza wielozakładowych, jest centralny warsztat mechaniczny, w którym […]